Контакти

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”
Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Веслец” № 52, ет.4, ап.16
Телефони за контакт:
0888455713 – доц.д-р Ирина Цакова /Член на УС, Ръководител обучения/
0887986955 – Траяна Тимева /Член на УС, Координатор обучения/
e-mail: irinatzakova@abv.bg
trish@gbg.bg

„Комплекс Кредо“
Седалище и адрес на управление: с. Трудовец, общ. Ботевград, ул. „Цар Симеон“ 6
телефон/факс: (0723) 93379
e-mail: info@centrecredo.com

FacebookTwitterGoogle+Сподели