Презентационни материали

Понятие и същност на Интернет – изтегли

Комплексно административно обслужване – изтегли

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ – изтегли

Електронно управление – изтегли

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ – изтегли

Домейн имена- изтегли

Закон за авторското право и сродните права – изтегли

Същност, принципи и предпоставки за въвеждане на као – изтегли

Базисен модел на АО – изтегли

Базисен модел на КАО – изтегли

Автоматизиране на процесите по предоставяне на административни услуги – изтегли

Законодателство в АО – изтегли

Нормативна уредба на комплексното административно обслужване – изтегли

Моделиране на работните процеси по предоставяне на административни услуги – изтегли

Реклама на аискао – изтегли

FacebookTwitterGoogle+Сподели